ایران بزرگترین قربانی تروریسم است در این میان تعدادی از مردم عادی توسط گروهک ها ترور شده اند تا حدی که به رقم۱۷۰۰۰ می رسند...

کارگردان : محمدتقی فهیم
نویسنده: محمدتقی فهیم
سال ساخت :1392
تدوین: رامین ندافی
بازیگران