دوره سیزدهم > فیلمنامه,

در همین نزدیکی

پیرمردی، پسر جوانی را که تصادف کرده، به بیمارستان می رساند. حال پسر وخیم است، اما پرسنل بیمارستان به دلیل اینکه پیرمرد هزینه مداوای او را ندارد؛ از پذیرشش خودداری می کنند. پیرمرد ناچار سراغ رئیس بیمارستان می رود، ولی او هم قبول نمی کند، و اصرار و خواهش پیرمرد بی نتیجه می ماند، اما یکدفعه همسر رئیس بیمارستان سراسیمه وارد اتاق می شود و می گوید که خبر دادن پسرشان تصادف کرده، و بعد معلوم می شود همین پسری است که پیرمرد به بیمارستان آورده. اما وقتی بالای سر او حاضر می شوند او به علت دیرشدن مداوا جان سپرده است.

کارگردان : هاجر ملک محمودی
بازیگران