دوره سیزدهم > سینمایی,

دام افغانستان

داستان خانمی به نام نادیا است که برای ماموریت کاری به یکی از روستاهای عراق فرستاده می شود اما در آنجا به دست گروهی از طالبان اسیر می شود و ماجراهایی که تا آزادی مهجزه آسایش با آن روبرو می شود.

کارگردان : میگل کوریتس
تهیه کننده: کوانتین راسپل
سال ساخت :2011
کشور سازنده :فرانسه
بازیگران