دوره سیزدهم > سینمایی,

حاج نجم البقال

نادیا که متولد فرانسه است به عراق می رود و در آنجا موطن خود را پیدا می کند و از داستان زندگی جد خود حاج نجم البقال قهرمان انقلاب شهر مقدس نجف در برابر اشغال انگلیس در سال 1918 مطلع می شود.

کارگردان : عامر الوان
تهیه کننده: مرکز سینمایی عراق
سال ساخت :2014
کشور سازنده :فرانسه- عراق
بازیگران