دوره سیزدهم > فیلمنامه,

پایی برای پروانه

فرد کارشناس که خود جانباز است و یکی از پاهایش می لنگد بنا به درخواست اکبر که فردی نابیناست و زندگی عشایری دارد برای چله کشی دعوت شده است. او بر اثر مانعی زمین می خورد و پای مصنوعی اش روی تپه جا می ماند که اکبر آنرا پیدا می کند و...

کارگردان : قدرت باقری
بازیگران