دوره سیزدهم > نماهنگ,

بی انتها

فیلم روایتی است از مقاومت خانواده ایی روستایی در شمال کشور و پشتیبانی از رزمنده جوانشان و میراثی که از این حکایت برای نسل ها باقی می ماند و ...

کارگردان : الهه گل محمدی
تهیه کننده: الهه گل محمدی
بازیگران