دوره سیزدهم > فیلمنامه,

بوی بهار نارنج

مادر پیر و تنهای مفقود الاثری که انتظار خود را برای بازگشت پسرش با بافتن شال گردنی برای او طی می کند، در رفت و برگشت زمانی پسرش را می بیند ، با او حرف می زند و زندگی می کند و در انتها متوجه می شویم پسرش جزء شهدای گمنام در مقبره ی شهدای گمنامی مدفون می باشد.

کارگردان : هما ایرانپور
بازیگران