دوره سیزدهم > فیلمنامه,

به خانه بر میگیردیم

در آغاز جنگ ایران و عراق، صدام دستور اخراج ایرانی تباران و عده زیادی از کردهای فیلی را صادر می کند، رژیم بعث بدون اطلاع قبلی و شبانه با یورش به منازل آنها اموالشان را مصادره، مردان بالای 18 ساله را زندانی و با دست خالی و پای پیاده در مرزهای ایران رها می کند، قصه این فیلمنامه درباره یک خانواده ایرانی است که در مرز مهران رها می شوند، آنها توانسته اند با ترفندی پسر جوانشان را با خود به همراه داشته باشند. یک جوان عشایر در حالی بلد راه آنها از کوهستان تا امامزاده می شود که خود به خوبی به راه آشنا نیست

کارگردان : نریمان خلیلی
بازیگران