دوره سیزدهم > مستند حرفه ای,

باغ ما که خشک نشده

ماشینی در یک جاده ی روستایی می ایستد پیر مردی از آن پیاده می شود و عصا زنان در حالی که مقداری وسیله زیر دستش هست از میان نخلستانهای پیر و خشکیده عبور می کند و در روستایی متروکه و ویران قدم میزند و در جلوی هر خانه که قرار می گیرد به روال قدیم شروع به صحبت

کارگردان : مهدی میرزایی
تهیه کننده: عباس سالاری
نویسنده: حجت دهقان
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: حجت دهقان
فیلم بردار: حجت دهقان
مدیر تولید : میرزایی
بازیگران
درمحمد دری، رقیه دری