دوره سیزدهم > نماهنگ,

بابا خون داد

شخصی در درگیری های سال ۱۳۵۷ به شهادت می رسد فرزندش ادامه دهنده راه او می شود...

کارگردان : مهدی نقویان
تهیه کننده: مهدی نقویان
نویسنده: ابراهیم امینی
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: وحید صادقی
فیلم بردار: تقی قاسم پور
طراح صحنه : علی آرایش
مدیر تولید : حمیدرضا نوروزی
بازیگران