روایتی از اردوهای جهادی بسیج و حضور طلبه داوطلب برای کمک به انجام امور عمرانی در روستاها

کارگردان : سید روح الله رفیعی
تهیه کننده: روایت فتح
سال ساخت :۱۳۹۱
بازیگران