دوره سیزدهم > مستند,

آخرین پادگان

در این فیلم همپا با اعضای سابق گروه مجاهدین خلق به داخل کمپ اشرف در عراق می رویم و از داستانهای عجیب آن مطلع می شویم

کارگردان : امیر تاجیک
تهیه کننده: پرس تی وی
نویسنده: امیر تاجیک
سال ساخت :۱۳۹۲
فیلم بردار: سعید رسولی
بازیگران