کتابی در موضوع دفاع مقدس به دست رامین می رسد. کتاب ماجرای دو پسر نوجوان است که می خواهند هر طور شده در جنگ شرکت داشته باشند.رامین و دوستش سعید مجذوب قصه شده، با شخصیت های کتاب که هم سن و سال خودشان هستند هم ذات پنداری می کنند و از آنجا که صفحات آخر کتاب کنده شده و سرنوشت شخصیت ها معلوم نیست، رامین و سعید مشتاقانه سعی در پی بردن به سرنوشت دو نوجوان و یافتن آخر قصه هستند...

کارگردان : محمد آریانی
بازیگران