دوره سیزدهم > ویژه غزه,

اینجا غزه است

این فیلم درباره مقاومت مردم غزه است.رنج کودکان و اشک های مادران و شجاعت و استقامت مردم، خاطرات روزانه مردم غزه در روز های جنگ، شکست های ارتش اسراییل و اینکه چگونه بر غزه حمله کردند و چگونه از سلاح های ممنوعه بین المللی استفاده شد و چندین بار قوانین بین المللی نقض شد به نمایش درآمده است.

کارگردان : سامر مراد
تهیه کننده: علی اسماعیل
نویسنده: سامر مراد
تدوین: سامر مراد
بازیگران