خانم دکتر امیلیا در سال ۱۹۴۸ هم زمان با جنگ جهانی دوم در حالیکه فیلیپین توسط نیروهای اشغالگر اشغال شده بود در آوارگی متولد می شود و در سال ۱۳۵۵ بعنوان پزشک داوطلب به ایران شهر ایلام می آید و با پزشکی ایلامی ازدواج می کند او در یالهای جنگ تحمیلی خدمات زیاد

کارگردان : روح الله اکبری
بازیگران