دختربچه‌ای به نام الهه که تازه به کلاس اول رفته است سعی در خواندن حروف وکلماتی که می بیند دارد، بیش از بقیه جملات وکلماتي كه در بيرون مي‌بيند یک جمله که به خط نستعلیق کنار نقاشی دیواری بزرگ یک رزمنده توجه او را بخود جلب می‌کند.او با خودش عهد می‌بندد تا زمان بازگشت پدرش الفبا را یاد گرفته و جمله را بخواند. روزی که آخرین درس کتاب فارس‌اش را می‌خواند می‌تواند جمله را بخواند و زمانی که به خانه می‌رسد

کارگردان : الهام معروفی
بازیگران