یک سرهنگ در زمان نخست وزیری تیمسار زاهدی ماموریت می یابد به مسکو رفته و طلاهای مربوط به غرامت را از روسیه باز پس بگیرد ...

فیلم بردار: محمود کلاری
طراح صحنه : ایرج رامین فر
طراح لباس : محسن بابایی
مدیر تولید : طهورا ابوالقاسمی
جلوه های ویژه : محسن روزبهانی
موسیقی : ستار اورکی
بازیگران
الیسا کاچار، صالح میرزا آقایی، سیاوش چراغی پور، الکساندر ناوانف، حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان