دوره سیزدهم > مستند,

ارتباط اسرائیلی

این مستند به مسئله قاچاق اعضای بدن فلسطینی ها توسط اسرائیل می پردازد...

کارگردان : امیر تاجیک
تهیه کننده: پرس تی وی
نویسنده: کارمن مارکز
سال ساخت :۱۳۹۱
بازیگران