دوره سیزدهم > مستند,

اتاق جنگ

درباره جنگ ایران و عراق مستند زیادی ساخته شده است اما به یک زاویه از این جنگ همواره کمتر پرداخته شده؛ اتفاقی که در اتاق های جنگ می افتدو تصمیماتی که توسط مسئولان سیاسی گرفته می شود...

کارگردان : مصطفی حریری
تهیه کننده: سید سلیم غفوری
نویسنده: مصطفی حریری
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: امیر کیانی
فیلم بردار: وحید فرجی
مدیر تولید : جواد تمدنی
بازیگران