نامزد : بهترین فیلم

پیرمردی، 30 سال است که دوچرخه شخصی را به امانت نگه داشته تا اینکه خبرنگاری عکس پیرمرد و دوچرخه را در یک روزنامه چاپ می‌کند و ... .

کارگردان : سلیم معزی
تهیه کننده: انجمن سینمای جوان اردبیل
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
بازیگران