پلاک یونس فرمانده گردان غواصی پس از سی سال توسط خواهرش که یکی از اعضای سازمان منافقین است به ایران آورده می شود. این موضوع مسئولین امنیتی را کنجکاو میکند ...

بازیگران
برزو ارجمند- ماه چهره خلیلی- کاوه سماک باشی-رحیم نوروزی-ماشاالله شاهمرادیزاده-آزیتا ترکاشوند-محمد دلگشا-محمد عفراوی- محمدرضا اربابی- مصطفی نصیری- علی عبادی