عمو احمد که در صنعا زندگی می کند دو بار خانه اش توسط جنگنده های سعودی بمباران می شود

کارگردان : مصطفی اشراق
تهیه کننده: مرتضی شعبانی
نویسنده: مصطفی کبیری
تدوین: محمدعلی مسعودی
بازیگران