روایاتی از شهید فقیهی دکتر داروساز که در اوایل انقلاب و در اوج بحران دارویی کشور اقدام به راه اندازی مجدد کارخانه های تعطیل شده داروسازی کرد.

کارگردان : عادل معمار نیا
تهیه کننده: امین قدمی
نویسنده: عادل معمارنیا
تدوین: امین قدمی
مدیر تولید : هاتف همایی
بازیگران