دوره پانزدهم > مستند,

برای نبل، برای الزهرا

روایت رزمندگان لشگر عملیاتی 17 امام علی بن ابی طالب علیه السلام در آزادی دو روستای مهم در ریف شمالی حلب که در شکسته شدن محاصره سه ساله دو شهر شیعه نشین نبل و الزهرا نقش کلیدی داشت.

مدیر تولید : امیرعاطفی پور
بازیگران