در محله های پر آشوب تهران ، در پیچاپیچ خیابانها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران ، آیا این جستجو را فرجامی هست ؟

بازیگران
مهرداد صدیقیان . احمد مهران فر . هادی حجازی فر. مهدی زمین پرداز . محیا دهقانی . لیندا کیانی. حسین مهری و جواد عزتی با حضور مهدی پاکدل