دوره پانزدهم > مستند,

راز خنجر

مستند راز خنجر یک مجموعه چهار قسمتی در مورد کشور یمن می باشد. قسمت اول: ابتدا به تاریخ این کشور اشاره میشود و سپس زمینه های نفوذ سعودی ها در این کشور مورد بررسی قرار میگیرد. قسمت دوم: شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی در یمن نسبت به اقدامات دولت وابسته این کشور قسمت سوم: زمینه ها و سپس حمله عربستان به یمن قسمت چهارم: فعالیت انصارالله و نیروهای مردمی برای دفاع از یمن

مدیر تولید : مجتبی علیپور
بازیگران