دوره پانزدهم > سینمایی,

امپراطور جهنم

ریاض جنگجوی کهنه کارتوبه می کندخونی نریزد وچون آتشفشانی خاموش به گوشه ای می خزد. برای آتش افروزیمجدد اول یک شوک قوی نیاز است وآن تعرض به گلجان تنها عشق وامید زندگی اوست. آتش ریاض شعله ور شده وخونها میریزد غافل ازاینکه بازیگر یکه تاز نمایش پرماجرا گردیده و...................

کارگردان : پرویزشیخ طادی
تهیه کننده: محمدخزاعی
نویسنده: پرویزشیخ طادی
تدوین: احسان شیبانی
طراح لباس : بابک پناهی
مدیر تولید : مصطفی سلطانی
بازیگران
علی نصیریان-محمدکاسبی-علیرام نورایی-الیزابت دبس-حبیب دهقان نسب-صباکمالی-مهدی فقیه و....