دوره پانزدهم > مستند,مستند,

رویای روهینگیا

عرفۀ الله کودک روهینگیایی داستان آوارگی خود و خانوده اش را مرور می کند...

مدیر تولید : مولانا امجد حسین
بازیگران