دوره پانزدهم > سینمایی,سینمایی,

چراغ های ناتمام

جلال نويسنده اى كه على رقم نياز مالى و فقر حاظر نيست هر متنى را به هر قيمتى بنويسد و باورهايى براى خود دارد ، تن به كارگرى و حمالى ميدهد ولى متنى را كه دوست ندارد نمي نويسد . در اين اثنا كارى به او سفارش داده ميشود که ...

طراح لباس : بابک پناهی
مدیر تولید : سید مقصود میرهاشمی
بازیگران
مجید صالحی - شقایق فراهانی - حسین مهری - الهام نامی - حسین ملکی - علیرضا استادی و ...