روایت حمید شاهنگیان و گروه سرود فعال در دوره مبارزه علیه رژیم پهلوی از زبان خود اعضای گروه سرود

کارگردان : محمد جواد رجب بیگی
تهیه کننده: حسین سبطی
نویسنده: محمد جواد رجب بیگی
تدوین: پایا احمدی
مدیر تولید : حمزه خاکپور
بازیگران