یک دانشجوی حقوق به دنبال بررسی پرونده حقوقی ماجرای ترور بختیار است که با مسعود هندی مواجه می شود و به بررسی پرونده محکومیت او به لحاظ حقوقی و ماده استنادی قاضی برای محکومیت وی میپردازد این مستند پرتره ای از زندگی در حبس مسعود هندی نیز محسوب می شود

طراح لباس : شاهو خوانگر
مدیر تولید : مهدی نهاوندی
بازیگران
ندارد