فیلم بازگشت روایتی است مستند از تحول روحی و سیر معنوی بسیجی مخلص، مهاجر الی الله، رسول کریمی که بعد از سه ماه روزه داری در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۸ (تهران) در حادثه ای مشکوک به ترور، به لقاءالله شتافت.

بازیگران