دوره پانزدهم > مستند,مستند,مستند,

نیمه شب 24 آوریل

مستند نیمه شب 24 آوریل به ماجرای حمله نیروهای آمریکایی به صحرای طبس برای آزادسازی گروگانهای لانه جاسوسی و حوادث پس از آن می پردازد.

کارگردان : جواد موگویی
تهیه کننده: جواد موگویی
نویسنده: جواد موگویی
تدوین: محمدحسین امامی
بازیگران