دوره پانزدهم > مستند,مستند,

نبرد پالمیرا

روایتی از آزاد سازی یکی از استراتژیک ترین مناطق سوریه به نام پالمیرا به دست افغانستانی های جبهه مقاومت

کارگردان : ساسان فلاح فر
تهیه کننده: ساسان فلاح فر
نویسنده: مهدی نعمت اللهی
تدوین: ساسان فلاح فر
مدیر تولید : علی ناصر بخت
بازیگران