دوره پانزدهم > مستند,

خشاب های خالی

این مستند درباره زندگی شهید مصطفی اطاعتی از شهدای نیروهای ویژه هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران و روند زندگی ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب است .

فیلم بردار: علی سبحانی
مدیر تولید : عباس قربانی
بازیگران