دوره چهاردهم > مستند,

دو خط آبی

جنایات رژیم صهیونیستی و نقش رسانه های نظام سلطه و هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار.

کارگردان : تام هیز
کشور سازنده :آمریکا
بازیگران