دوره چهاردهم > مستند,

شیرین اهل الولجه

مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر/ جنایات رژیم صهیونیستی

کارگردان : دیز چندلر
کشور سازنده :فلسطین
بازیگران