دوره چهاردهم > کوتاه داستانی و انیمیشن,

به من شلیک نکن آقای طالبان

مقابله با تبعیض نژادی و دینی/ نقش رسانه نظام سلطه در پیشبرد اهداف استکبار

کارگردان : بنجامین مارتینی
کشور سازنده :آلمان
بازیگران