جهانی بدون جنگ/ نقش امپریالیسم در برافروختن جنگ در جهان/ ارائه تصویری روشنگرانه از جنایات آمریکا

کارگردان : مدو علی
کشور سازنده :عراق
بازیگران