جهانی بدون جنگ و تهاجم/جنایات گروه‌های تروریست

کارگردان : یانزوم براون
کشور سازنده :سوییس
بازیگران