معرفی شهدای مقاومت و شخصیت های آزادیخواه جهان نقش وحدت اسلامی در شکست توطئه ای سلطه گران جهان

کارگردان : عبدالعلیم طاهر
کشور سازنده :عراق
بازیگران