دوره چهاردهم > مستند مردمی,

قاصدی از کوی عشق

بر اساس خاطره ای از خود کارگردان که در مدت کوتاهی با شهید حسین راحتخواه در بیمارستان موصول عراق بوده و او تصمیم می گیرد پس از چند تمام وقایع را ثبت نموده و ...

کارگردان : محسن جهانبانی
تهیه کننده: محمد باقر عباسی
بازیگران