دوره چهاردهم > مستند,

میم، مثلِ مسجد؛ آ، مثلِ آتش

مسجد لولاگر، یکی ازقدیمی ترین مساجد تهران است که قدمتی بیش ازشصت سال دارد. این مسجد که درخیابان آذربایجان، نبش متروی نواب واقع است، درسی ام خرداد سال 88، درقضایای فتنه و آشوب های آن سال، مورد محاصره و یورش قرار گرفت و به آتش کشیده شد.

بازیگران
محمد، حمیدرضا، امیرعباس، رضا