دوره چهاردهم > مستند,

ایرانی های مرتد

روایت پیروزی مجاهدین عراقی و حرف های ناگفته یکی از سرکردگان داعش که در قتل عام اسپایکر که 1700 شیعه را قتل عام کردند مسئول اعدام بوده است و اکنون در اسارت است.

کارگردان : حمید عبداله زاده
تهیه کننده: عرفان طالبی
نویسنده: حمید عبداله زاده
بازیگران