دوره چهاردهم > کوتاه داستانی,

برخورد از نوع نزدیک

تک تیرانداز اسرائیلی در وبلاگ شخصی خود نوشته 13 کودک فلسطینی را در یک روز کشته است ...

کارگردان : داود جلیلی
تهیه کننده: داود جلیلی
نویسنده: داود جلیلی
تدوین: سلمان ابوطالبی
فیلم بردار: سلمان ابوطالبی
طراح لباس : مسعود امامی
مدیر تولید : حمیدرضا بختیاری
جلوه های ویژه : محمد جعفری
بازیگران
محمد موسوی / علی موسوی