در زمستان سرد 57 جوانی مشغول نوشتن شعار بر روی دیوار است. ماشینی نظامی سرکوچه ظاهر شده و می ایستد. سرباز به سمت جوان می دود. جوان با دیدن سرباز قوطی اسپری از دستش می افتد و به سمت دیگر کوچه فرار می کند...

کارگردان : علی کیوان
تهیه کننده: علی کیوان
نویسنده: علی کیوان
تدوین: رضا فهیمی
فیلم بردار: رضا دیدار
طراح لباس : الهام خدابنده لو
مدیر تولید : امیر کرمی
بازیگران
محمدرضا آزادفرد . محمد کریم پور . حسین احمدی قاجاری