سلیمه و شوهر پیرش منتظر بازگشت پسرش هستند . روستای مرزی آنها درگیر جنگ شده و . . .

کارگردان : علی خسروی
تهیه کننده: نقی نعمتی
نویسنده: - سینا آسایی-علی خسروی
تدوین: آرش خزایی
فیلم بردار: رضاعبیات
طراح لباس : علی خسروی
مدیر تولید : ایوب مروانی
بازیگران
سلیمه رنگزن- توفیق والی پور-سیدجاسم پورموسوی- عبدالله حلیات - نادر اسدی راشدی