دختر و پسری در جنگلی بازی می کنند و می بینند که ابری در روی تپه نزدیک آنها ظاهر شده و تصمیم می گیرند داخل ابر بروند و ...

کارگردان : مهدی حیدری
تهیه کننده: مهدی حیدری
نویسنده: مهدی حیدری
تدوین: آرش رفیعی
فیلم بردار: محمد فکوری
طراح لباس : علی مردمی
جلوه های ویژه : شهروز جدید السلام
بازیگران
محمد کاظم مرادی - ملیکا حیدری