روایتی از زندگی مادر شهید مهدی سلطانی که سالهاست در باغ زندگی می کند و مشغول کشاورزی و دامداری و قالیبافی است .

کارگردان : زهرابراتی
تهیه کننده: زهرابراتی
تدوین: محبوبه عرب
فیلم بردار: زهرا براتی
بازیگران