روایتی از زندگی زنی فداکار که کودکانی بی سرپرست را به فرزندی می پذیرفت.

کارگردان : حامدکشانی
تهیه کننده: حوزه هنری
تدوین: سید احسان طاهری
فیلم بردار: سیدحسین طاهری
بازیگران